Zmeny v obchodných spoločnostiach

Ponúkame Vám kompletný servis súvisiaci so zabezpečením zmien v obchodných spoločnostiach od zabezpečenia potrebných dokumentov, zápis do obchodného registra a ohlásenie zmien príslušným orgánom. To všetko za výhodné ceny. Služby poskytujeme v spolupráci s našimi obchodnými partnermi.

Celý proces je možné riadiť priamo z pohodlia Vášho domova kdekoľvek na Slovensku.

V službe je zahrnutý komplexný servis a starostlivosť o klienta, ktorého jedinou úlohou je vo väčšine prípadov iba podpísanie dokumentov.

Pre našich klientov zabezpečujeme výlučne FULL SERVICE riešenia.

 

 

 • 1. Úvodná konzultácia
  2. Zabezpečenie potrebnej dokumentácie
  3. Prípadné rozšírenie živnostenského oprávnenia
  4. Zápis zmien do obchodného registra
  5. Ohlásenie zmien živnostenskému úradu
  6. Ohlásenie zmien daňovému úradu
  7. Zaslanie dokumentácie klientovi

  cena individuálne

   

  Využitím našej ponuky získate 50% zľavu zo súdneho poplatku.

Rozsah služby

a) zmena obchodného mena spoločnosti

b) zmena sídla spoločnosti

c) rozšírenie predmetu podnikania

 • pridanie voľnej žinosti
 • pridanie viazanej živnosti
 • pridanie remeselnej živnosti
 • zrušenie živnostenského oprávnenia
 • pridanie predmetu podnikania podľa osobitného predpisu (napr. poskytovanie zdravotnej starostlivosti, výkon činnosti architekta, atď.)

d) zmeny základného imania

 • zvýšenie základného imania
 • zníženie základného imania
 • zmena rozsahu splatenia základného imania
 • prepočet základného imania zo slovenskej meny na eurá

e) zmeny v zozname spoločníkov

 • zmena adresy trvalého pobytu spoločníka
 • zmena priezviska spoločníka
 • vstup nového spoločníka do spoločnosti
 • prevod obchodného podielu (prípadne jeho časti)
 • zmena rozsahu splatenia vkladu spoločníka
 • zvýšenie vkladu spoločníka
 • zápis záložného práva na obchodný podiel spoločníka
 • výmaz záložného práva na obchodný podiel spoločníka
 • vylúčenie spoločníka
 • prepočet vkladu spoločníka zo slovenskej meny na eurá

f) zmeny v zozname členov orgánov spoločnosti

 • vymenovanie konateľa
 • odvolanie konateľa
 • vzdanie sa funkcie konateľa
 • vymenovanie člena predstavenstva
 • odvolanie člena predstavenstva
 • zmena spôsobu konania konateľa
 • vymenovanie člena dozornej rady
 • odvolanie člena dozornej rady
 • vymenovanie prokuristu
 • odvolanie prokuristu
 • zmena adresy trvalého pobytu alebo priezviska členov orgánov spoločnosti

g) zmena právnej formy obchodnej spoločnosti

h) zlúčenie, splynutie, rozdelenie obchodných spoločností

i) likvidácia spoločnosti

 • zrušenie spoločnosti
 • likvidácia spoločnosti
 • výmaz spoločnosti z obchodného registra

j) ďalšie zmeny podľa potreby

 

Popis služby

1. Úvodná konzultácia (telefonicky, príp. osobne)

 • prediskutovanie a posúdenie požiadaviek, resp. potrieb klienta
 • navrhnutie optimálneho spôsobu zabezpečenia zmien podľa individuálnych potrieb klienta (navýšenie základného imania, prevod obchodného podielu, zmena štruktúry spoločníkov / konateľov, rozšírenie predmetu podnikania a pod.)
 • vypracovanie individuálneho plánu realizovania zmien v spoločnosti

2. Zabezpečenie potrebnej dokumentácie

3. Prípadné rozšírenie živnostenského oprávnenia

 • prekonzultovanie nových predmetov podnikania so živnostenským úradom
 • ohlásenie nových živností
 • prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (pôvodne živnostenský list)

4. Zápis zmien do obchodného registra

 • podanie návrhu na zápis zmien prostredníctvom renomovanej advokátskej kancelárie
 • sledovanie priebehu registračného procesu (vrátane prípadných urgencií)
 • prevzatie aktualizovaného výpisu z obchodného registra

5. Ohlásenie zmien živnostenskému úradu

6. Ohlásenie zmien daňovému úradu

7. Zaslanie dokumentácie klientovi

 

Založenie s. r. o.

Kompletný servis až po zápis do obchodného registra. Na celom území SR.

za 229 € »

Kúpa ready-made s. r. o.

Predaj spoločností vrátane zabezpečenia procesu prevodu. Spracované účtovníctvo. Rozsiahle právne garancie.

za 799 € »

Registrované sídlo

Sídlo pre Vašu firmu v Bratislave. Príjímanie/preposielanie pošty. Notifikácia o došlej pošte v cene.

za 33,20 € / mesiac »

Zmeny v spoločnostiach

Kompletný servis súvisiaci so zmenami vo Vašej spoločnosti. Zmena konateľa, spoločníka, sídla a dalšie zmeny.

Zistiť viac »

Založenie akciovej spoločnosti

Kompletný servis až po zápis do obchodného registra. Na celom území SR.

Za 699 € »

Založenie občianskeho združenia

Kompletný servis, zápis do registra združení, pridelenie IČO. Na celom území SR.

Za 229 € »