Založenie občianskeho združenia

Ponúkame Vám kompletný servis bez kompromisov súvisiaci so založením občianskeho združenia od vypracovania zakladateľských dokumentov, zápis do registra združení až po registráciu na štatistickom úrade. To všetko za výhodnú cenu.

Celý proces je možné riadiť priamo z pohodlia Vášho domova kdekoľvek na Slovensku.

V službe je zahrnutý komplexný servis a starostlivosť o klienta, ktorého jedinou úlohou je vo väčšine prípadov iba podpísanie dokumentov.

Pre našich klientov zabezpečujeme výlučne FULL SERVICE riešenia.

 

 

 

 • 1. Úvodná konzultácia
  2. Vypracovanie dokumentácie k založeniu združenia
  3. Zápis združenia do registra združení
  4. Registrácia združenia na štatistickom úrade (pridelenie IČO)
  5. Zaslanie dokumentácie klientovi
  6. Poradenstvo súvisiace s ďalšími krokmi po založení združenia

  len za 229 €

   

  Cena vrátane správnych poplatkov: 298 €

Popis služby

1. Úvodná konzultácia

 • prediskutovanie a posúdenie požiadaviek, resp. potrieb klienta
 • navrhnutie optimálnej štruktúry združenia podľa individuálnych potrieb klienta (štruktúra členov, orgány, predmet činnosti, názov, sídlo a pod.)
 • vypracovanie individuálneho plánu založenia občianskeho združenia
 • overenie prípustnosti názvu združenia

2. Vypracovanie dokumentácie k založeniu združenia

 • stanovy
 • návrh na zápis do registra združení
 • žiadosť o registráciu združenia na štatistickom úrade
 • ďalšie dokumenty podľa individuálnych požiadaviek

3. Zápis združenia do registra združení

 • podanie návrhu na zápis do registra združení vedeného Ministerstvom vnútra SR
 • sledovanie priebehu registračného procesu (vrátane prípadných urgencií)
 • prevzatie stanov s vyznačením registrácie

4. Registrácia združenia na štatistickom úrade (pridelenie IČO)

 • podanie návrhu na registráciu združenia na Štatistickom úrade SR a pridelenie identifikačného čísla (IČO)
 • prevzatie potvrdenia o pridelení identifikačného čísla (IČO)

5. Zaslanie dokumentácie klientovi

6. Poradenstvo súvisiace s ďalšími krokmi po založení združenia

 • ustanovujúce valné zhromaždenie
 • povinnosti voči štátnym orgánom
 • poradenstvo súvisiace s otvorením účtovných kníh
 • vhodný účtovný softvér

 

Časový rámec

Založenie občianskeho združenia trvá vo väčšine prípadov 5 - 10 pracovných dní. Registrácia na štatistickom úrade a pridelenie IČO trvá 1 - 10 dní v závislosti od zaťaženosti pracovníka štatistického úradu.

 

Prehľad nákladov na založenie občianskeho združenia

Úkon Náklady
Správny poplatok za registráciu občianskeho združenia 66,00 €
Správny poplatok za pridelenie identifikačného čísla (IČO) 3 €
Poplatky za poradenské služby 229,00 €
Spolu: 298 €

Založenie s. r. o.

Kompletný servis až po zápis do obchodného registra. Na celom území SR.

za 229 € »

Kúpa ready-made s. r. o.

Predaj spoločností vrátane zabezpečenia procesu prevodu. Spracované účtovníctvo. Rozsiahle právne garancie.

za 799 € »

Registrované sídlo

Sídlo pre Vašu firmu v Bratislave. Príjímanie/preposielanie pošty. Notifikácia o došlej pošte v cene.

za 33,20 € / mesiac »

Zmeny v spoločnostiach

Kompletný servis súvisiaci so zmenami vo Vašej spoločnosti. Zmena konateľa, spoločníka, sídla a dalšie zmeny.

Zistiť viac »

Založenie akciovej spoločnosti

Kompletný servis až po zápis do obchodného registra. Na celom území SR.

Za 699 € »

Založenie občianskeho združenia

Kompletný servis, zápis do registra združení, pridelenie IČO. Na celom území SR.

Za 229 € »