Založenie akciovej spoločnosti

Ponúkame Vám kompletný servis bez kompromisov súvisiaci so založením akciovej spoločnosti od vypracovania zakladateľských dokumentov, cez zabezpečenie živnostenského oprávnenia, zápis do obchodného registra až po registráciu k dani. To všetko za výhodnú cenu.

V službe je zahrnutý komplexný servis a starostlivosť o klienta, ktorého jedinou úlohou je vo väčšine prípadov iba podpísanie dokumentov a návšetva notára za účelom spísania notárskej zápisnice o založení akciovej spoločnosti.

Pre našich klientov zabezpečujeme výlučne FULL SERVICE riešenia.

 

 

 

 

 • 1. Úvodná konzultácia
  2. Vypracovanie dokumentácie k založeniu akciovej spoločnosti
  3. Zabezpečenie stretnutia u notára za účelom spísania notárskej zápisnice o založení akciovej spoločnosti
  4. Vybavenie živnostenského oprávnenia
  5. Registrácia k dani z príjmov
  6. Zápis spoločnosti do obchodného registra
  7. Zaslanie korporátnej dokumentácie klientovi
  8. Poradenstvo súvisiace s ďalšími krokmi po založení spoločnosti

  len za 699 €

   

  Cena vrátane vrátane súdneho poplatku: 1113,75 €

Popis služby

1. Úvodná konzultácia (osobne, príp. telefonicky)

 • prediskutovanie a posúdenie požiadaviek, resp. potrieb klienta
 • navrhnutie optimálnej štruktúry akciovej spoločnosti podľa individuálnych potrieb klienta (výška základného imania, počet akcií, menovitá hodnota akcií, emisný kurz akcií, štruktúra akcionárov, štruktúra predstavenstva, štruktúra dozornej rady, predmety podnikania, obchodné meno, sídlo a pod.)
 • vypracovanie individuálneho plánu založenia spoločnosti
 • overenie prípustnosti obchodného mena

2. Vypracovanie dokumentácie k založeniu spoločnosti

 • zakladateľská zmluva / zakladateľská listina
 • návrh stanov akciovej spoločnosti
 • vyhlásenie správcu vkladu
 • čestné vyhlásenie
 • podpisový vzor predsedu predstavenstva
 • podpisový vzor člena predstavenstva
 • podpisový vzor predsedu dozornej rady
 • podpisový vzor člena dozornej rady
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti
 • formuláre k ohláseniu živnosti
 • návrh na zápis do obchodného registra
 • tlačivá k registrácii k dani z príjmu
 • tlačivá k registrácii k DPH

3. Zabezpečenie stretnutia u notára za účelom spísania notárskej zápisnice o založení akciovej spoločnosti

4. Vybavenie živnostenského oprávnenia a registrácia spoločnosti k dani z príjmov

 • prekonzultovanie predmetov podnikania so živnostenským úradom
 • ohlásenie živností
 • registrácia spoločnosti k dani z príjmov
 • prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (pôvodne živnostenský list)

5. Zápis spoločnosti do obchodného registra

 • podanie návrhu na zápis prostredníctvom renomovanej advokátskej kancelárie
 • sledovanie priebehu registračného procesu (vrátane prípadných urgencií)
 • prevzatie výpisu z obchodného registra

6. Zaslanie korporátnej dokumentácie klientovi

7. Poradenstvo súvisiace s ďalšími krokmi po založení spoločnosti

 • ustanovujúce valné zhromaždenie
 • povinnosti voči štátnym orgánom
 • poradenstvo súvisiace s otvorením účtovných kníh
 • vhodný fakturačný a účtovný softvér

 

Časový rámec

Založenie novej spoločnosti trvá vo väčšine prípadov 10-15 pracovných dní (niekedy aj menej). Registrácia k dani z príjmov trvá 1 deň až 2 týždne v závislosti od zaťaženosti pracovníka daňového úradu.

 

Porovnanie nákladov na založenie akciovej spoločnosti

Úkon Klient si spoločnosť zakladá sám Využitie služieb našej spoločnosti
Správny poplatok za jednu voľnú živnosť 5,00 € 5,00 €
Súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra 829,50 € 414,75 €
Poplatky za osvedčovanie podpisov a listín (jednosobová spoločnosť) cca. 9 € 0,50 €
Poplatok za spísanie notárskej zápisnice o založení a.s. cca. 192 € cca. 168 €
Poplatky za poradenské služby 0 € 699,00 €
Spolu: 1035,50 € 1287,25 €

Založenie s. r. o.

Kompletný servis až po zápis do obchodného registra. Na celom území SR.

za 229 € »

Kúpa ready-made s. r. o.

Predaj spoločností vrátane zabezpečenia procesu prevodu. Spracované účtovníctvo. Rozsiahle právne garancie.

za 799 € »

Registrované sídlo

Sídlo pre Vašu firmu v Bratislave. Príjímanie/preposielanie pošty. Notifikácia o došlej pošte v cene.

za 33,20 € / mesiac »

Zmeny v spoločnostiach

Kompletný servis súvisiaci so zmenami vo Vašej spoločnosti. Zmena konateľa, spoločníka, sídla a dalšie zmeny.

Zistiť viac »

Založenie akciovej spoločnosti

Kompletný servis až po zápis do obchodného registra. Na celom území SR.

Za 699 € »

Založenie občianskeho združenia

Kompletný servis, zápis do registra združení, pridelenie IČO. Na celom území SR.

Za 229 € »