Založení akciové společnosti

Nabízíme Vám kompletní servis bez kompromisů související se založením akciové společnosti od vypracování zakladatelských dokumentů, přes zajištění živnostenského oprávnění, zápis do obchodního rejstříku až po registraci k dani. To vše za výhodnou cenu.

Ve službě je zahrnut komplexní servis a péče o klienta, jehož jediným úkolem je ve většině případů pouze podpis dokumentů a návšteva notáře za účelem sepsání notářského zápisu o založení akciové společnosti.

Pro naše klienty zajišťujeme výlučně FULL SERVICE řešení.

 

 

 

 

 • 1. Úvodní konzultace
  2. Vypracování dokumentace k založení společnosti
  3. Dojednání schůzky u notáře za účelem sepsání notářského zápisu o založení akciové společnosti 4. Vybavení živnostenského oprávnění
  5. Registrace k dani z příjmů
  6. Zápis společnosti do obchodního rejstříku
  7. Zaslání korporátní dokumentace klientovi
  8. Poradenství související s dalšími kroky po založení společnosti

  jen za 699 €

   

  Cena včetně soudního poplatku: 1113,75 €

Popis služby

1. Úvodní konzultace

 • projednání a posouzení požadavků, resp. potřeb klienta
 • navržení optimální struktury obchodní společnosti podle individuálních potřeb klienta (výška základního kapitálu, počet akcií, jmenovitá hodnota akcií, emisní kurs akcií, struktura akcionářů, struktura představenstva, struktura dozorčí rady, předměty podnikání, obchodní jméno, sídlo a pod.)
 • vypracování individuálního plánu založení společnosti
 • ověření přípustnosti obchodního jména (firmy)

2. Vypracování dokumentace k založení společnosti

 • zakladatelská smlouva / zakladatelská listina
 • návrh stanov akciové společnosti
 • prohlášení správce vkladu
 • čestné prohlášení
 • podpisový vzor předsedy představenstva
 • podpisový vzor člena představenstva
 • podpisový vzor předsedy dozorčí rady
 • podpisový vzor člena dozorčí rady
 • souhlas vlastníka nemovitosti
 • formuláře k ohlášení živnosti
 • návrh na zápis do obchodního rejstříku
 • tiskopisy k registraci k dani z příjmu
 • tiskopisy k registraci k DPH

3. Dojednání schůzky u notáře za účelem sepsání notářského zápisu o založení akciové společnosti

4. Vybavení živnostenského oprávnění a registrace společnosti k dani z příjmů

 • konzultování předmětů podnikání s živnostenským úřadem
 • ohlášení živností
 • registrace společnosti k dani z příjmů
 • převzetí osvědčení o živnostenském oprávnění (původně živnostenský list)

5. Zápis společnosti do obchodního rejstříku

 • podání návrhu na zápis prostřednictvím renomované advokátní kanceláře
 • sledování průběhu registračního procesu (včetně případných urgencí)
 • převzetí výpisu z obchodního rejstříku

6. Zaslání korporátní dokumentace klientovi

7. Poradenství související s dalšími kroky po založení společnosti

 • první valná hromada
 • povinnosti vůči státním orgánům
 • poradenství spojené s otevřením účetních knih
 • vhodný fakturační a účetní software

 

Časový rámec

Založení nové společnosti trvá ve většině případů 10-15 pracovních dní (někdy i méně). Registrace k dani z příjmů trvá 1 den až 2 týdny v závislosti na zatíženosti pracovníka finančního úřadu.

 

Porovnání nákladů na založení společnosti s ručením omezeným

Úkon Klient si společnost zakládá sám Využití služeb naší společnosti
Správní poplatek za jednu volnou živnost 5,00 € 5,00 €
Soudní poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku 829,50 € 414,75 €
Poplatky za ověření pravosti podpisů a listin (jednoosobová společnost) cca. 9 € 0,50 €
Poplatek za sepsání notářského zápisu o založení a.s. 192 € 168 €
Poplatky za poradenské služby 0 € 699,00 €
Spolu: 1035,50 € 1287,25 €

Založenie s. r. o.

Kompletný servis až po zápis do obchodného registra. Na celom území SR.

za 229 € »

Kúpa ready-made s. r. o.

Predaj spoločností vrátane zabezpečenia procesu prevodu. Spracované účtovníctvo. Rozsiahle právne garancie.

za 799 € »

Registrované sídlo

Sídlo pre Vašu firmu v Bratislave. Príjímanie/preposielanie pošty. Notifikácia o došlej pošte v cene.

za 33,20 € / mesiac »

Zmeny v spoločnostiach

Kompletný servis súvisiaci so zmenami vo Vašej spoločnosti. Zmena konateľa, spoločníka, sídla a dalšie zmeny.

Zistiť viac »

Založenie akciovej spoločnosti

Kompletný servis až po zápis do obchodného registra. Na celom území SR.

Za 699 € »