Predaj ready-made s. r. o.

V prípade, že Vaše podnikateľské potreby vyžadujú okamžité riešenie, kúpa ready-made spoločnosti je pre Vás ideálnou voľbou.

Spoločnosti v našej ponuke boli založené výhradne za účelom ďalšieho predaja, majú v plnom rozsahu splatené základné imanie, majú splnené všetky zákonné povinnosti voči štátnym orgánom vrátane kompletnej účtovnej dokumentácie.

Celý proces je navrhnutý tak, aby bol pre klientov maximálne jednoduchý. Konateľom i spoločníkom je možné stať sa prakticky ihneď. Výpis z obchodného registra s novými konateľmi a spoločníkmi je spravidla k dispozícii do 3 dní (v závislosti od pracovného zaťaženia súdu).

V službe je zahrnutý komplexný servis a starostlivosť o klienta, ktorého jedinou úlohou je vo väčšine prípadov iba podpísanie dokumentov.

Pre našich klientov zabezpečujeme výlučne FULL SERVICE riešenia vrátane zabezpečenia zápisu predaja do obchodného registra a oznámenie zmeny živnostenskému a daňovému úradu.

 

 

 • 1. Úvodná konzultácia
  2. Vypracovanie zmluvnej a inej dokumentácie k prevodu
  3. Prevod obchodného podielu a vymenovanie za konateľa spoločnosti
  4. Odovzdanie kompletnej korporátnej dokumentácie vrátane účtovníctva
  5. Zápis prevodu a zmien do obchodného registra
  6. Zaslanie výpisu z obchodného registra s novými údajmi klientovi
  7. Oznámenie zmien živnostenskému úradu
  8. Oznámenie zmien daňovému úradu
  9. Poradenstvo súvisiace s ďalšími krokmi po kúpe ready-made spoločnosti

  len za 799 €

   

  Cena je uvedená vrátane súdneho poplatku.

 

Výhody kúpy ready-made spoločnosti

 • možnosť okamžitého výkonu podnikateľskej činnosti
 • konateľom a spoločníkom sa môžete stať ihneď
 • spoločnosť je bez obchodnej histórie, bez záväzkov a pohľadávok
 • založené výhradne za účelom ďalšieho predaja, nikdy nevykonávali podnikateľskú činnosť
 • spoločnosť je už istý čas registrovaná v obchodnom registri
 • spoločnosť má splnené všetky zákonné povinnosti voči štátnym orgánom
 • spoločnosť má pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO)
 • spoločnosť má pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ)
 • niektoré spoločnosti majú už založený bankový účet (bez akejkoľvek operácie na účte), takže je možné prijímať platby okamžite po prevode
 • garancia aktuálnosti korporátnej dokumentácie a bezúhonnosti našich konateľov

 

Popis služby

1. Úvodná konzultácia (osobne, príp. telefonicky)

 • prediskutovanie a posúdenie požiadaviek, resp. potrieb klienta
 • zaslanie zoznamu ready-made spoločností na výber
 • navrhnutie potrebných zmien (výška základného imania, štruktúra spoločníkov / konateľov, pridanie predmetov podnikania, zmena obchodného mena, zmena sídla a pod.)

2. Vypracovanie zmluvnej a inej dokumentácie k prevodu

 • zmluva o prevode obchodného podielu
 • rozhodnutie o vymenovaní za konateľa
 • čestné vyhlásenie
 • podpisový vzor konateľa
 • podpisový vzor člena dozornej rady
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti
 • formuláre k ohláseniu nových živností
 • návrh na zápis zmien do obchodného registra
 • tlačivá k oznámeniu zmien živnostenskému úradu
 • tlačivá k oznámeniu zmien daňovému
 • tlačivá k registrácii k DPH (v prípade záujmu)

3. Prevod obchodného podielu a vymenovanie za konateľa spoločnosti

 • podpis zmluvnej a inej dokumentácie

4. Odovzdanie kompletnej korporátnej dokumentácie vrátane účtovníctva

 • odovzdanie korporátnej zložky
 • výpis z obchodného registra
 • živnostenské listy
 • osvedčenie o registrácii k dani
 • zakladateľská listina
 • zápisnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia
 • smernica vedenia účtovníctva
 • kompletná účtovná dokumentácia so zaúčtovaním počiatočných účtovných operácií vrátane všetkých účtovných dokladov a prehľadov zostavených ku dňu prevodu (súvaha, výsledovka, hlavná kniha, prehľad pohybov na účte, účtovný denník)

5. Zápis prevodu a zmien do obchodného registra

 • podanie návrhu na zápis prevodu a zmien prostredníctvom renomovanej advokátskej kancelárie
 • sledovanie priebehu registračného procesu (vrátane prípadných urgencií)
 • prevzatie výpisu z obchodného registra

6. Zaslanie výpisu z obchodného registra s novými údajmi klientovi

7. Oznámenie zmien živnostenskému úradu

8. Oznámenie zmien daňovému úradu

9. Poradenstvo súvisiace s ďalšími krokmi po kúpe ready-made spoločnosti

 • povinnosti voči štátnym orgánom
 • poradenstvo súvisiace s otvorením bankového účtu
 • vhodný fakturačný a účtovný softvér

 

Časový rámec

Kúpa ready-made spoločnosti trvá vo väčšine prípadov do 1 pracovného dňa (niekedy aj menej). Registrácia prevodu a ďalších zmien zvyčajne 3 pracovné dni (v závislosti od pracovnej vyťaženosti súdu).

 

Založenie s. r. o.

Kompletný servis až po zápis do obchodného registra. Na celom území SR.

za 229 € »

Kúpa ready-made s. r. o.

Predaj spoločností vrátane zabezpečenia procesu prevodu. Spracované účtovníctvo. Rozsiahle právne garancie.

za 799 € »

Registrované sídlo

Sídlo pre Vašu firmu v Bratislave. Príjímanie/preposielanie pošty. Notifikácia o došlej pošte v cene.

za 33,20 € / mesiac »

Zmeny v spoločnostiach

Kompletný servis súvisiaci so zmenami vo Vašej spoločnosti. Zmena konateľa, spoločníka, sídla a dalšie zmeny.

Zistiť viac »

Založenie akciovej spoločnosti

Kompletný servis až po zápis do obchodného registra. Na celom území SR.

Za 699 € »